Wednesday, 7 December 2011

Pakaian traditonal


 
REFLEKSI

PENGENALAN
Hari ini saya telah menyediakan beberapa pakaian traditional untuk mengajar murid saya tentang pakaian teraditional berbilang kaum di Malaysia . Saya ingin murid-murid menghayati dan mengetahui pakaian traditional berbikang kaum di Malaysia .

KEKUATAN
Semasa saya mengambil baju keluar , semua murid saya terkejut tetapi gembira . Semasa saya bertanya mereka sesiapa ingin bercuba untuk memakai , mereka sangat aktif . saya berasa pengajaran ini sangat berjaya , murid saya sangat berminat dengan pakaian traditional ini . Saya memberi peluang bagi mereka memakai baju traditional dan berdiri di depan bilik darjah . Semasa langkah penutup , saya menanya nama dan kaum untuk pakaian itu , semua murid dapat menjawab . Hari ini , saya sangat gembira , sebab objektif pengajaran tercapai .

KELEMAHAN
Terdapat murid yang tidak dapat peluang untuk memakai pakaian traditional tersebut berasa kecewa .

CARA MENGATASI
Saya berjanji dengan mereka , saya akan memberi peluang bagi mereka membuat persembahan semasa Malam Kebudayaan .

No comments:

Post a Comment